Bibliographies - Bibliografie

All prices are in Canadian dollars.
Wszystkie ceny w dolarach kanadyjskich.

HAHN Wiktor, Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku. Oss., Wroclaw 1966, pl., s. 586, 24x17 cm 20.00
HAHN Wiktor, Shakespeare w Polsce. Bibliografia. Oss., Wroclaw 1958, pl., s. 386, 24x17 cm 15.00
KAMINSKA Józefa, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII 1981 - VI 1986, Spotkania, Paryz 1988, br., s. 555, il. cz.-b.

Bibliografia omawiajaca 3725 pozycji. Indeksy.

75.00

25.00

KATALOG KORESPONDENCJI DZIALYNSKICH, ZAMOYSKICH I RODZIN SPOKREWNIONYCH ZE ZBIOROW BIBLIOTEKI KORNICKIEJ XVII-XX W. Oss., Wroclaw 1972, pl., s. 443, 24x17 cm 16.50

KORZON Tadeusz, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674, 3 tomy, Krakow. Nakladem Akademii Umiejetnosci 1898. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 2005, kar., s. 586+446+542, tablice genealogiczne

Monumentalna biografia krola Jana Sobieskiego.

170.00
KRAWCZYK Jacek, SZYMANSKI Janusz, Bibliografia. Zeszyty Historyczne 1-110 (1962-1994) . IL, Paryz 1996, br., s. 240 30.00
RELIGIA A LITERATURA 1975. KUL , Lublin 1982, br., s. 209, 24x17 cm

Bibliografia.

14.50
RELIGIA A LITERATURA 1976. KUL, Lublin 1982, br., s. 262, 24x17 cm

Bibliografia.

16.00
RELIGIA A LITERATURA. PRACE POLSKIE 1966-1969. KUL, Lublin 1972, br., s. 137, 24x17 cm

Bibliografia.

10.00
RELIGIA A LITERATURA. PRACE POLSKIE 1970-1971. KUL, Lublin 1980, br., s. 256, 24x17 cm

Bibliografia.

17.50
RUDKA Szczepan, Wroclawskie pisma bezdebitowe 1973-1989. Bibliografia. Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw 1992, br., s. 155+il. cz.-b., 28x20 cm

Opis bibliograficzny 468 pozycji. Indeksy, wstep w j. polskim i angielskim (naklad 300 egz.).

27.00
SUPRUNIUK Anna i Miroslaw Adam, Bibliografia. "Kultura" (1988-1996), "Zeszyty Historyczne" (1988-1996), Dzialalnosc wydawnicza (1988-1996), IL, Paryz 1997, br., s. 463 50.00

top