About Poznan - Posnaniana

All prices are in Canadian dollars.
Wszystkie ceny w dolarach kanadyjskich.

CZARNECKI Wladyslaw, To byl tez moj Poznan. WPozn., Poznan 1987, pl., obw., s. 315

Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925-1939.

16.00
ZAKRZEWSKI Zbigniew, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918-1939. WPozn., pl., obw., s. 728, il. cz.-b.

Wspomnienia.

18.00
ZAKRZEWSKI Zbigniew, Wspominam Poznan. Fakty i refleksje. WPozn., Poznan 1986, pl., obw., s. 445, il. cz.-b.

Wspomnienia z l. 1912-1980 poznanskiego uczonego.

17.00