Reprints - Reprinty

All prices are in Canadian dollars.
Wszystkie ceny w dolarach kanadyjskich.

CZAJKOWSKI Antoni, Basn o zelaznym wilku i pieknym krolewiczu, Naklad Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1928. REPRINT: Wyd. Baginski i Synowie, Wroclaw 2001, kar., s. 46, il. cz.-b i kol.

Popularna przed wojna basn wierszem.

13.00

GALCZYNSKI Konstanty Ildefons, Zaczarowana dorozka, Cz., Warszawa 1948. REPRINT: Cz., Warszawa 1999, br., s. 113

Reprint pierwszego wydania.

12.00
GEMBARZEWSKI Bronislaw, Wojsko Polskie. Krolestwo Polskie 1815-1830, Warszawa. Konstanty Trepte 1903. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 2003, s. 192+XXV, il. cz.-b. i kol., 29x21 cm.

Reprint bogato ilustrowanej monografii historycznej. W aneksie lista imienna oficerow Wojska Polskiego w l. 1817-1830

69.00
HAGADA. Opowiadania o wyjsciu Izraelitow z Egiptu na dwa pierwsze wieczory swieta Pesach. 1927. Wydawnictwo Ksiegarni M. Zalcmana, Wieden. REPRINT: Wyd. BGW, Warszawa 1991, br., s. 76, il. cz.-b.

Wydanie dwujezyczne hebrajsko-polskie.

10.00

HISTORYA REFORMACYI SZESNASTEGO WIEKU. Napisal dr J. H. Merle d’Aubigne, Profesor Teologii w Genewie. Cieszyn 1886-8. REPRINT: 3 tomy, Chrzescijanski Instytut Wydawniczy “Znaki Czasu”, Warszawa 1991, im. sk., s. 352+320+240

Monografia historyczna 19. wiecznego autora.

70.00

JENERALA JOZEFA SULKOWSKIEGO ZYCIE I PAMIETNIKI…, Poznan, Nakladem J.K. Zupanskiego. 1864. REPRINT: WAiF, Krakow 1986, im. sk., s. 414

Pamietnik adiutanta Napoleona.

38.00
KOCHOWSKI Wespazjan, Dzielo Boskie albo Piesni Wiednia wybawionego..., W Krakowie... Roku Panskiego 1684. REPRINT: Oss., Wroclaw 1983, ppl., s. 40+55

Utwor poetycki poswiecony wiktorii wiedenskiej. Fotokopia oryginalu, tekst wspolczesna czcionka.

27.00

KORZON Tadeusz, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674, 3 tomy, Krakow. Nakladem Akademii Umiejetnosci 1898. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 2005, kar., s. 586+446+542, tablice genealogiczne

Monumentalna biografia krola Jana Sobieskiego.

170.00
KORZON Tadeusz, Dzieje wojen i wojskowosci w Polsce, 3 tomy, Krakow 1912. REPRINT:  Wyd. Kurpisz, Poznan 2003, im.sk., 24x17 cm, il. cz.-b. i kol., mapy

Monografia  obejmuje okres od czasow przedhistorycznych do 1831 roku.

180.00
KUKIEL Maryan Dr., Dzieje oreza polskiego w epoce napoleonskiej 1795-1815, W Poznaniu nakladem Zdzislawa Rzepeckiego i Ski. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 1996, im. sk., s. 498, il. cz.-b. i kol., 27x21 cm

Monografia historyczna. Pieknie wykonany reprint.

80.00

MALCZEWSKI Rafal, Tatry i Podhale, Wydawnictwo Polskie (R. Wegner), Poznan. REPRINT: Wyd. “Gutenberg-Print”, Warszawa 1995, pl., s. 206, il. cz.-b.

Przedruk przedwojennej, bogato ilustrowanej monografii z serii Cuda Polski.

29.50

MICKIEWICZ Adam, Pan Tadeusz, Wyd. Rea, Warszawa, kar., s. 294, 34x25 cm

Reprint lwowskiego wydania Altenberga z rysunkami Andriollego

45.00

NIEDOLA NIBELUNGOW, Wyd. Waclaw Baginski i Synowie, Wroclaw 1994, br., s. 398, il. kol, 16x12 cm

Reprint wydania z 1894 roku starogermanskiego poematu.

20.00

NOWACZYNSKI Adolf, Plewy i perly, Wyd. Presspol, Warszawa 1991, br., s. 294

Reprint przedwojennego zbioru esejow prawicowego pisarza i publicysty.

15.00
POWSTANIA POLSKIE, 4. tomowa publikacja obejmujaca nastepujace dziela wydane jako reprinty przez Wyd. Kurpisz w Poznaniu w 2002 roku, w oprawie kartonowej, w formacie 28x20 cm:
  • BARTOSIEWICZ Kazimierz, Dzieje insurekcji kosciuszkowskiej, Nakladem Franciszka Bondego, Wieden 1909, il. cz.-b. i kol.
  • SOKOLOWSKI Agust, Dzieje Powstania Listopadowego 1830-1831, Nakladem Franciszka Bondego, Wieden 1907, il. cz.-b. i kol.
  • SOKOLOWSKI August, Powstanie Styczniowe (1863-1864), Nakladem Franciszka Bondego, Wieden, il. cz.-b. i kol.
  • CZUBINSKI Antoni, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Geneza – charakter – znaczenie, Wyd. Kurpisz, Poznan, 2002, il.cz.-b. i kol.
280.00

PRZEWODNIK PO WARSZAWIE. Wydany staraniem Wielkiego Hotelu Europejskiego w czterech jezykach. Warszawa 1881. Drukiem Wladyslawa Debskiego. REPRINT: WAiF, Warszawa 1991, br., s. 58+37+47+30, il. cz.-b. i kol., 16x12 cm.

Przewodnik w jezykach polskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.

<22.00
ROLLE Antoni J. dr, Zameczki podolskie na kresach multanskich, 3 tomy, Warszawa. Naklad Gebethnera i Wolffa. 1880. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 2004, kar., s. 308+304+290, il. cz.-b.

Dzieje miast i miasteczek warownych na Podolu. Tomy I i II:  Kamieniec Podolski. Tom III: Bar, Czarnokozince, Mohylow, Paniowce, Szarogrod, Zwaniec.

140.00
SLEZANSKA Marja, Kucharz polski, Warszawa. Nakladem Ksiegarni J. Przeworskiego 1932. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 2002, kar., s. 594, il. cz.-b. i kol.

Reprint popularnej przed wojna ksiazki kucharskiej.

37.00

SZYMANOWSKI Wojciech, 300 portretow zasluzonych w narodzie Polakow i Polek, Warszawa 1860. REPRINT: WAiF, Warszawa 1982, kar., s. 339+il. cz.-b.

Slownik biograficzny.

35.00
UNIWERSALNA KSIAZKA KUCHARSKA, Ksiegarnia nakladowa i drukarnia E. Bartels, Weissensee. REPRINT: Wyd. Kurpisz, Poznan 2003, im. sk., s. 320

Reprint ksiazki kucharskiej z lat miedzywojennych.

30.00

USTAWA RZADOWA. Prawo uchwalone Dnia 3. Maia, Roku 1791. W Warszawie w Drukarni Uprzywileiowaney M. Grolla Ksiegarza Nadwornego J. K. Mci. REPRINT: Wyd. Zamek Krolewski w Warszawie 1991, pl., s. 36, 16x10 cm

Reprint oryginalu Konstytucji 3 Maja.

12.00

7.00

ZYWOTY HETMANOW Krolestwa Polskiego i Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. Z materyalow po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych wydal Zegota Pauli. Ozdobione herbami i rytowanemi wizerunkami. Lwow, Stanislawow i Tarnow. Naklad Jana Milkowskiego 1850. REPRINT: Wyd. Antyk – Michal Dybowski, Komorow 1997, br., s., 312, il. cz.-b. 29.50

TOP