ZAMOWIENIE / ORDER FORM

Wydrukowane i wypelnione zamowienie prosze wyslac faxem lub poczta do Ksiegarni Polskiej w Ottawie. Tekst zamowienia moze byc rowniez wyslany poczta elektroniczna.

Print this form, fill it out, then fax or mail it to Polish Bookstore in Ottawa.Contents of the form may also be sent to us by e-mail.

Date: ___________________       Name: _________________________________________

Address: __________________________________________________________________

Telephone #: ___________________       Email: ____________________________________

Prosze przyslac nastepujace pozycje / Please send the following:

Autor / Author Tytul / Title Cena / Price Liczba egz.
Quantity
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Platne / Payment by:


Polish Bookstore in Ottawa
943 9th Concession A Dalhousie, McDonalds Corners, Ontario K0G 1M0 Canada
Tel/Fax 1- 613-278-1652
Comments and inquiries: polbooks@alphainter.net